༄༅༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད༔

The Secret Crown Seed Tantra that is the Only Child of All Buddhas

 

revealed by Rikdzin Gödem

 

 ཀ་ལ་པིང་ཀ་ཛོ་ཡོ་གི་ནིའི་སྐད་དུ༔ 

kala pingka dzo yogini ké du༔ buddha gushtha dhakha emana༔

In the Kalapingka Dzo Yoginī language:༔ Buddha Gushtha Dhakha Emana

 

བོད་སྐད་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད༔

bö ké du༔ sangye tamché kyi sé chikpo sangwa chöpen sabön gyi gyü༔

In Tibetan:༔ sangyé tamché kyi sé chikpo sangwa chöpen sabön gyi gyü༔

[In English: The Secret Crown Seed Tantra that is the Only Child of All Buddhas.]

 

རང་བྱུང་དོན་གྱི་ཀློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

rangjung dön gyi long la chak tsal lo༔

Homage to the self-occurring ultimate expanse!༔

སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔

tönpa künzang yap yum gyi༔

The teacher Samantabhadra, with consort,༔

རང་བཞིན་ཀློང་ནས་བཀའ་སྩལ་པ༔

rangzhin long né ka tsal pa༔

spoke these words from the natural expanse:༔

གནས་ལུགས་རང་རྩལ་འཁོར་རྣམས་གསོན༔

neluk rang tsal khor nam sön༔

Listen retinue, self-expressions of the natural state:༔

 

ཉག་གཅིག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདི༔

nyak chik rangjung yeshé di༔

this single self-existing wakefulness༔

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྲས་གཅིག་ཡིན༔

sangyé kün gyi sé chik yin༔

is the only child of all the buddhas.༔

ཏི་ལ་སྟོང་པས་ལས་ཀུན་བྱེད༔

tila tongpé lé kün jé༔

This empty essence performs all deeds.༔

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ས་བོན་ནོ༔

küntu zangpö sabön no༔

It is the seed of Samantabhadra.༔

 

ཐམས་ཅད་འདི་ལས་བྱུང་ཞིང་གྲོལ༔

tamché di lé jung zhing dröl༔

From this, everything arises and into this everything is freed.༔

རང་བྱུང་ཉག་གཅིག་རྒྱུད་འདི་ནི༔

rangjung nyak chik gyü di ni༔

This self-existing single tantra༔

མཐོང་ཐོས་བཅངས་པས་སངས་རྒྱའོ༔

tong tö changpé sangyao༔

awakens by seeing, hearing, and upholding.༔

སངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་རྫོགས་སོ༔

sangyé sechik sabön gyi gyü dzok so༔

This completes the Seed Tantra that is the Only Child of All Buddhas.༔

རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྐུ་ཡི་རྒྱ༔ གསུང་གི་རྒྱ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྒྱའོ༔ 

gya gya gya༔ ku yi gya༔ sung gi gya༔ tuk ki gyao༔

Seal. Seal. Seal.༔ Awakened Body Seal.༔ Awakened Speech Seal.༔ Wisdom Seal.༔

 

Translated by Erik Pema Kunsang with minor revisions made by Oriane Sherap Lhamo (Lhasey Lotsawa Translations).

1.1_20190423_OL

1.1_20190423_OL

1.1_20190423_OL

Title:

སངས་རྒྱས་སྲས་གཅིག

sangs rgyas sras gcig

Only Child of All Buddhas

Author:

Rikdzin Gödem Ngödrup Gyeltsen

Description:

The Seed Tantra, Only Child of All Buddhas, or Sangyé Sechik (sangs rgyas sras gcig), encapsulates the essence of the longer Great Perfection tantra bearing the same name, a tantra that grants liberation upon hearing (thos grol). As part of the All-Penetrating Wisdom Heart (dgongs pa zang thal) revelation, this short text is one of six tantras that grant liberation through wearing (btags grol).